Sinh kế | Trại xuyên á | Đường về

Posted: 06/11/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Sinh kế

chúng ta kiếm ăn như con gà
chúng ta chết như con gà
hôm qua có thằng buôn thuốc giả
ra tòa khóc như mưa bấc
kể lể đủ thứ
con gà trước khi chết không khóc

25.10.2017

 

Trại xuyên á

người ta đã phát hiện
một trại heo đã tiêm thuốc an thần
cho mấy ngàn con heo
mà chẳng phát hiện
những người đã bị tiêm thuốc an thần
từ lâu

25.10.2017

 

Đường Về

Đường về, ta bước đi cô độc
Núi sau lưng. Gió đã lặng im
Những lao xao của ngày ảo mộng
Không tăm hơi.Bóng ngã cây chìm

Không manh giáp. Nơi nơi tịch lặng
Rớt trên vai chút bụi hào hoa
Đêm xuống. Nắm tro tàn hoang lạnh
Giở trang thơ nét bút nhạt nhòa

22.10.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.