Biết tội không

Posted: 07/11/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung


Lovers
Ernest Ludwig Kirchner, 1909

em tỉnh thức, anh ngầy ngật
guồng giả thật
bật tiếng ngất
khúc mê anh tuồng biến chất
dọn đời

chỗ mặn nồng em ngồi đợi
gượng mùa xưa
mấy năm hơi
bóng đè tượng cũ lỗi thời
dang ca

thu xưa, trăng nầy thấy lạ
mòi dân dã
nghiêng bức phá
bóng kiềng hãi sợ
thuần hoá tâm can

lộng hành
vàng thu một dạng
lậm mùa sắc máu. tội mang
sao anh không thoát
bầy đàn kim cô

nhục thể say cơn cám dỗ
dạng hai gối
mù nhấp nhô
nhão nhừ dâng
đời mưa đổ hồ như

em mắc tội cùng anh chứ ?
khuyên dấu sử
dư đồ hư
thiên đường khuất nẻo
cầm như tội đồ

Viên Dung
22/10/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.