Nạp

Posted: 07/11/2017 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Da Đăng

ta như bình accu
thỉnh thoảng cần nạp điện
những tấm lá mạ chì từ lâu đã bảo hòa
thị phi bám đời
sáng
tối
rò rỉ
kín
có lúc yếu hơi 
run sợ
gan dạ
buông xuôi
trì kéo
bình accu
đặt ngay ngực trái
thao thức
hằng ngày chuyện non nước
việc riêng tư

nhớ phải thường xuyên nạp điện accu ơi
để được khóc cười yêu say cho cuộc đời né tránh lập trình theo robot.

Lê Phước Da Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.