Nhắn vói giao mủa

Posted: 10/11/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

giờ Dì-Mười lo khăn gói dọn đi
Dượng-Mười-Một cứ tự nhiên lấn chỗ
nhớ vặn đồng hồ lui xuống một giờ
nhớ áo ấm kẻo không thôi cảm lạnh

ta ngồi đây giữ dáng chiều hiu quạnh
cuối Thu se níu lạnh thắt Đông về
vạt nắng cuối ngày lá vàng rơi thè thẹ
mai nữa oằn đau vẻ dáng khô ran

dì Mười đi rồi bỏ lại hiên trăng
cây cảnh trối mùa giạt màu Xuân Hạ
chia ly nào cũng ngơ ngẩn xót xa
phải vậy không dượng-mười-một-dì-mười

nên nỗi bài Thơ níu tình chấp chới
mới chiều hôm nắng ấm giờ lạnh về
xuân-hạ-thu-đông dòng trôi quạnh quẻ
cứ mổi mùa lại mổi xót xa nhau

đâu chỉ người đau mùa cũng biết đau
nóng lạnh trở trời hồn ai nấy giữ
ta vốn tình Thơ lâu rồi cất giú
nay sớt chia dượng-mười-một-dì-mười

dì đi rồi dượng cũng vừa ghé tới
có vẫy tay hò hẹn buổi giao mùa
hay nóng lạnh bợt tình nhau một nửa
một nửa dì mười giữ lại hiên trăng

nhớ đừng để ta thắt lòng đau quặn
chiều ơi chiều vàng nhạt nắng quê xa
tiễn nhau đi thiệt nỗi lòng khôn ngạ
dì nên vẫy tay cho dượng bớt ngậm ngùi

chốn quê xa đôi lúc có những chiều
thầm lặng riêng như vậy đó chiều đời….

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.