Phía sau APEC 2017

Posted: 14/11/2017 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Các Tổng Thống siêu cường đến rồi đi
Chỉ dân nhược tiểu da vàng ở lại
Đằng sau ngoại giao yến tiệc triều nghi
Là cơn đói tự do đeo đẳng mãi

Cơn bão số 12 không còn tồn tại
Nhưng cơn bão lòng dân vẫn thổi không ngừng
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai cũng mong ngày bọn gian ác cáo chung

12-11-2017
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.