Mai Khôi | Tòa nào xử

Posted: 14/11/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

Mai Khôi

cô trương tấm bảng đái lên trump
dân mạng lao nhao cãi hà rầm

sao cô lại chọn nhầm đối tượng
không điểm ngay mặt tập cận bình

cô phản đối vì cô muốn nổi
hay cô đang xử dụng nhân quyền

mỗ nghĩ chọn thái độ chính trị
cô ngon lành hơn đám dửng dưng

 

Tòa nào xử

sau bão lụt đến núi sạt lở
nhìn mà xót dân đen chết khổ

quan phải đốn bao nhiêu cây rừng
mới đủ gỗ dựng ngôi biệt phủ

bão lớn thì đành chịu thiên tai
nhưng nhân hại phải đem ra xử

phiền nỗi tòa nào xử chúng đây
khi tham nhũng tột cùng chế độ

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.