Trích: sáu tám tặng bạn bè

Posted: 15/11/2017 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm


Which poet
Richard Brautigan

cuối đời. cắt máu xem chơi
thót tim. sao bật tiếng cười. mà đau
hỡi em. bao giọt hồng bào
cùng ta luân vũ. nhìn nhau mặt người!

cuối đời. xé chữ nhai chơi
ngất ngây. một cú pháp rơi. lạnh lùng
ly khô. rót gió muôn trùng
uống tan nộ khí. bão bùng tan chưa

cuối đời. há miệng dạ. thưa
lạy em. tịnh độ sao vừa hồ nghi
vuốt tình nhọn liễu vân vi
nhìn ta chết đứng vô nghì phải không (?)

Khaly Chàm
biengioitb. 11/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.