Với Nguyễn-Quang-Tấn

Posted: 15/11/2017 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

tôi đặt bóng mình lên khóm hoa tươi
mong thấy anh cười
nụ môi đáp đền nắng sớm

con suối hiền
người trong
hồn cổ tích
róc rách phương nào
phương ấy phương tôi

suối ra sông, sông về biển rộng
suối nhỏ ngoan hiền quanh quẩn chân anh
suối cổ tích nhạt nhòa cổ tích
róc rách bên đời gọi giấc mơ xanh

trôi đi nhé
dòng sông yêu kỳ dị
trôi trong cơn mơ
trôi trong hư vô
con sóng điềm nhiên bất động đôi bờ

tôi đặt bóng mình lên trái tim Thơ…

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.