Bâng quơ | Đọc ngược

Posted: 20/11/2017 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Bâng quơ

Trang giấy trắng
nhớ câu thơ
Cánh buồm nâu
nhớ bến bờ xa xa
Rứa mà
váy ngắn đi qua
Giả vờ đứng ngó
rất là bâng quơ…

 

Đọc ngược

Đường thẳng
chừng không thông
Thôi thì
phải đi vòng
Uốn éo
như làm xiếc
Thơ viết
giữa hai dòng
Độc đáo
là chuyện đọc
Viết mây bay
trên trời
Biết dưới chân
đất sập
Người đọc
và kẻ viết
Nhìn qua hiểu ý nhau…
Viết
không thể viết xuôi
Thôi đành
phải đọc ngược.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.