Tiếng thu hư

Posted: 20/11/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

tiếng thu quất lên hàng cây
ngơ ngác
kiếp lá, khác chi người, chưa tàn
rơi ràn rạt
phận lá còn. đợi
bám cành xơ rơ
ngóng ngoài bóng thu, đông

thế xách động phe người. chẳng hay
tàn cuộc
người biết, kẻ như không
vẫn rặt mùi mùa thu xách động
cội chia lìa
biển đông sống, chết
hồn ngếch quê xưa

em mơ nếp sống chợ người
quanh nhà
thu phơi tàn tạ
từ mùa nhân mạng tiêu hoang
hư hỏng dân tình
dẫn đường níu bóng đợ người
thu hư

Viên Dung
27/10/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.