Nghe Lynh* hát (từ video clip của Đình Nguyên) | Mới

Posted: 05/12/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


nhà thơ Lynh Bacardi

Nghe Lynh* hát (từ video clip của Đình Nguyên)

tôi nghĩ
việc mình giữ im lặng
từ giờ
không thành vấn đề

khoảng lặng (…) giữa tôi
với nồi cơm “tuy xa
mà gần” vói tay lắm lúc hụt hẫng

dưng
có một số người cho tôi quá
nhân đức
những gì nêu lên- ròng rã
đều xuất phát từ ánh sáng
của sự thật (dù biết rõ
sau đấy
lắt léo
bóng tối sẽ trùm/ lấp!)

cứ thế
suốt bao năm trôi qua
luôn giữ ngọn lửa cháy/ soi
rọi
bao tấm lòng

và tôi vẫn đứng
tiếp tục nêu lên sang sảng các vấn đề- thơ
truyền thống (thành trì!)

hóc búa

tất cả
cũng bởi lòng thương tha nhân
tuy nhiên
có xâm phạm đời tư (bất kì) ai không
mỗi họ biết!
..

(*) nhà thơ Lynh Bacardi.

 

Mới!

người đã đòi đoạn Đòi lìa
cứ dùng dằng miết. ở. Dìa, cái. Con
sá gì nửa Gánh nước. son
giữ người chịu chứ đi còn. Kể chi
mắm môi vốc nắm Xuân thì
đẩy. xua Câu kệ nằm lì thở. than
qua đêm còn Chút cũ càng
ủ trong Tóc mai thành vàng đúc dao

có cắc cớ hỏi Xưa. sau
đấy- đời ai Rồi. chỉ bào ảnh trôi
hư vô một chỗ Đứng. ngồi
mà chia năm xẻ bảy Tôi bao lần
dậy lửa đi, Sao lần khân
mỗi bây giờ. Mai chả cần nữa đâu
đến đây chỗ cuối. Chỗ đầu
tróc miếng da. thời. chẳng lâu lắt Về

chăng ra. bốn Góc câu thề
non. hẹn biển Hóa bộn bề những hương
những thân gieo. Buộc trăm đường
mối gỡ ra thực khôn lường. Tóc phai
.. đứa biết một. Kẻ biết hai
chỉ cái biết của bọc Ngoài. trong da
dọc triền sông ngoài ngả Ba
tôi biết cái biết Người ta không dè
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.