Để lấy lòng | Giọt tương tư | Tội tình

Posted: 08/12/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Để lấy lòng

cùng khắp tỏ trung thành
đầy mắt đầy tai bất hạnh
chật phố, quê. loa, biểu ngữ
trảm đao cũng chưa xuyên tỉnh ngộ

ngẫm con mắt mở trừng trong tiếng nhơ
người nông dân ngẩng đầu gạt mồ hôi. thở
gạt không nổi màu máu trên lá vải phất phơ
cả làng sợ. nín thinh

anh kia đỏm dáng thị thành
để lấy lòng. xu hướng, nịnh
bon chen bổng lộc tước quyền
hề nhắc chuyện thù biển đông

cô gái mới, lạ gì biểu ngữ đầy phố
cả tiếng loa ca ngợi chỉ tiêu
chợt hiểu những anh chàng xun xoe mình
để lấy lòng

quyền cao chức trọng cũng xun xoe với
kẻ thù nghìn năm
ngại mắc cỡ
ra vẻ ỡm ờ

 

Giọt tương tư

gốc gác trong máu nói hờ
có người quên, tôi thì nhớ
có tiếng mẹ. đẻ tôi. lớn nên tôi

bây giờ sống gởi xa xôi
ký ức kể chuyện từ hồi
có thừa kế, bất khiển. buồn. bỏ đi

chiếm nhà đất. ở một khi
y như giặc cướp vô nghì
dẫu cùng bóng mẹ mà kỳ cục nhau

nghe từ gốc gác cầm đau
nghe trong huyết quản dàu dàu
giọt tương tư nhỏ lên màu quê xưa

 

Tội tình

bên hông thời gian nọ
kỷ niệm tôi sổng tay
dắt em trở lại trường
tưởng tà áo còn bay

bên hông thời gian nọ
dĩ vãng vụt bàng hoàng
dằng tay, em đuổi bóng
gió vọng suốt thu không

bên hông thời gian đó
ký ức chợt thẫn thờ
em tay bồng tay bế
kế qua đò chiến tranh

nọ sống với chẳng đành
bất kham. thà lữ khách
đường xưa thu khóc kể
khách đếm tội tình quê

bên hông thời thế đó
chuyến đò không trở lại
về. vẫn hẹn mai ngày
quê, tội tình riêng ai

Viên Dung
22/09/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.