Biết | Sân chơi | Dự án

Posted: 11/12/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Biết

ý thức của một cái chân giò
là được hầm trong nồi đất thó
không màu mè riêu cua
không đề cương
không lý luận
chỉ thuần là ngọn lửa
vô tri

 

Sân chơi

đòn bẩy tung lên không
cánh đồng việt vị
lùa ra sân chơi hoang
không cần người thổi phạt
lủ khủ những bài thơ bận áo may-ô
đồng bộ
tuột xuống bầu bì
quần xà-lỏn

 

Dự án

trong ống chích màu thuỷ ngân
dạn dỉ một chất xám
rút từ óc não kẻ tri hô lâm bồn
ếch vẹo lưng
kinh phong giật
công trình dị dạng đeo phao
sản phẩm của phương án mằn thầu
bạn có thể tiếp nước lèo thay máu
cho những thùng phuy vô can

Hoàng Xuân Sơn
30 jul. 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.