Một vài hạt sương | Trong mắt lưới

Posted: 13/12/2017 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Một vài hạt sương

Sá chi, mai mốt lìa đời
Đất đai gió bụi nhứt thời chia tay
Có chăng ở cuối chơn mày
Ngàn năm còn đọng một vài hạt sương
Son trời hay ánh tà dương
Bỗng soi rực rỡ cội nguồn mình đi.

 

Trong mắt lưới

Ta vẫn là ta trong mắt lưới
Sóng vỗ chưa nguôi một góc trời
Trùng dương đầu bạc phơi lăn lóc
Thắp ngọn đèn đêm cháy lẻ loi.

Lòng ta ai rót cơn mưa bụi
Đẫm mặt trường giang đẫm mặt người
Trông lên trăng khuất mờ hơi núi
Bóng nhạn chìm theo hạt muối tan.

Hạt cải ngủ quên đường muôn dặm
Vạt áo mẹ già hạt lệ sa
Tiếng đại từ bi thời tấm mẳn
Pha với ngàn thu tiếng thở dài.

Đồi núi vòng quanh rừng trắc trở
Ngàn cây rỗng ruột tự bao giờ
Vi vu gió hú chừng man rợ
Hình nhài xương cốt cũng chơ vơ.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.