Biệt phủ

Posted: 19/12/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

nước mình nghèo mà sao thiệt ngộ
mọc đầy mấy triệu đô nhà gỗ

tại sao lũ mỗi trận mưa to?
vì trơ gốc cây rừng phòng hộ

dân đói rách vất vưởng lề đường
quan phú quý ngự trong biệt phủ

điểm mặt bọn tham nhũng ở đâu?
cứ xem xét cơ ngơi cán bộ!

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.