Tội ở chỗ riết rồi

Posted: 26/12/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
làm thơ nhiều. tưởng bở
riết rồi
con chữ tịch súc tích
chừng như nghịch thường
nhường dòng văn xuôi
ưu thế

2.
rừng vàng. tham tàn càn quét
biển bạc. bắt nạt, nín khe
không dè cháu con bỏ học
có đỗ đại học
mảnh bằng không
ruộng, ba vụ/năm
thiếu hụt
xưởng, bán công rẻ
nhục miếng ăn

3.
hội thượng đỉnh đà nẳng
cựu thù nhắc
quật cường độc lập việt nam xưa
mũ cối xanh ngơ ngác
dép râu lạc đường nhờ cậy
sực quên cái thế dựa dẫm
từng bảo rằng mỹ xâm lược

4.
nơi chúng ta sống ngoài chọn lựa
kẻ thì khiến thuận theo
người thì nhắc tự lập
đại cường đòm dõ
lập thế
nhược loay hoay tự cường
riết rồi tự hào chông chênh thế đổ

5.
riết rồi
thơ lép vế
công vắt chữ không còn đọng
liệt vòng phụ hợ
chỉ đăng như hoa lá cành văn học
biết mai, ai còn nhớ
thơ, trang trọng mấy trang đầu tập san
chớ bây giờ ai nhớ thơ

6.
mượn thế, giành cho được
yêu nước
bần cố nông nào chứng tỏ
uy quyền giàu có, mặc chết bỏ bần nông
hồi nào là bạn tâm đồng
lý thông lân lấn
biển đông ỡm ờ

Viên Dung
11/11/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.