Còn thua dấu phẩy

Posted: 05/01/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

đảng tung ra “lực lượng bốn bảy”
mười ngàn kẻ lên mạng phá hoại

dùng giọng điệu bọn dư luận viên
phục kích người viết văn lề trái

vì sự thật viết đúng lương tâm
bị xuyên tạc họ không nghi ngại

sau lịch sử sang trang phục hưng
lực lượng chúng còn thua dấu phẩy!

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.