Hành hương

Posted: 05/01/2018 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông


Tượng Thủ Khoa Huân – Mỹ Tho

Mỹ Tho tôi chín miệng rồng cổ tích
Vườn Lạc Hồng mướt gió biển Đông
Trăng sóng sánh ướm vàng câu vọng cổ
Lục bình xanh chúm chím sang xuân

Mỹ Tho tôi lẫm liệt Thủ Khoa Huân
Phía tăm tối rực lửa hồng Trương Định
Có Nguyễn Huệ đỏ áo bào cận chiến
Bến thời gian man mác những uy linh…

Giấu thẹn thùa…thăm vú sữa Vĩnh Kim
Em sẽ gặp đất Sầm Giang danh sĩ
Thủ Khoa Nghĩa bỏ quan tìm chân lý
Để nghìn năm mắc nợ nghĩa phu thê

Biển mặn mòi sinh nở vị sơ ri
Ta trẫy ngọt cho hồng lên nhan sắc
Nhớ thôn nữ Gò Công xưa huyễn hoặc
Từng khép mi xiêu ngã những quân vương

Thôi hãy tìm một lối nhỏ hành hương
Chuông đã vọng phía Vĩnh Tràng cổ tự
Ta quỳ lạy khí thiêng đất nước
Gặp nhãn quê mình muôn mắt rọi vào tâm!

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.