Phượng hoàng lửa mộng siêu trăng giữa trời mưa sao băng | Xuân vạn thuở trong lòng

Posted: 05/01/2018 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

Phượng hoàng lửa mộng siêu trăng giữa trời mưa sao băng

Tặng thi sĩ Hàn Mặc Tử

Phượng hoàng! phượng hoàng! chim thiên sứ
Cánh mộng nghìn thu rực lửa bay
Phép tắc nhiệm mầu Hàn Mặc Tử
Về trời Đâu Suất, thoát Đao Ly!

Hỡi mây gió muôn đời sầu thảm
Cõi nhân gian ảo hóa phù sinh
Trang thơ thi sĩ đầy hơi hám
Cánh phượng hoàng bay… huyết lệ tình!

Tôi gọi vang vang Hàn Mặc Tử
Phượng hoàng lửa rực vút cánh bay
Mộng siêu trăng! Ồ! chim thiên sứ
Thoát kiếp trần gian chốn đọa đày!

Mưa sao băng! Ồ! mưa sao băng!
Hồn Hàn Mặc Tử lạnh giá băng
Run ánh chớp cánh chim thần tử
Về chốn thiên thu nhập vĩnh hằng!

Trả lại trần gian kiệt máu xương
Một mùa hỏa ngục của đau thương!
Phượng hoàng lửa trời thanh thượng khí
Hồn nhập siêu trăng mộng má hường.

 

Xuân vạn thuở trong lòng

Tặng Tuyết Vân May Man


Cành đào nở sớm (Ảnh trên tường nhà Fb May Man)

Hương vỡ mành đông giá
Cánh đào bung nở xuân!
Giữa đêm đen trường dạ
Xuân cựa mình chuông ngân.

Nào ai đâu hay biết
Gió đưa thầm đào hương!
Năm cũ sắp giã biệt
Năm mới chừng tin sương!

Một cành đào nở sớm
Biết mai còn xuân không?
Thương đời người lệ chớm
Thuở dương gian bạc lòng!

Tóc xanh rồi tóc trắng
Mây nghìn năm mãi bay
Mật ngọt cùng trái đắng
Vườn trời vẫn cỏ cây.

Mỗi năm đào lại nở
Thời gian vút qua song
Cuộc đòi muôn đau khổ
Xuân vạn thuở trong lòng!

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.