Bóng mây trong mắt cá ươn

Posted: 10/01/2018 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
lãng du
về phía vô thường
ngỡ
mình kiêu bạt
thập phương ngó dòm
nẻo về
lều bạt om om
ẩn cư một cõi
ôm đồm tứ phương

2.
vai nầy tịch nọ
tỏ tường
lạnh
hồn trắc bá
mù sương thất tình
rỗng lòng
đói
lửa ba sinh
điệu khèn ai thổi
linh đình tiệc mây?

3.
giấc sâu
khói
ảo chốn nầy
nhớ thân ở trọ
tiện
bày tiệc vui
thôi em?
nợ quỵt mấy hồi
là duyên
hay nghiệp
trò chơi giữa đường

4.
bóng mây
trong
mắt cá ươn…

Chu Thụy Nguyên
01.2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.