Cắt. dán

Posted: 16/01/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Cắt. dán.
hình ảnh những gói mì tôm
chai nước mắm
ký đường
từ những tấm lòng thiện nguyện
hiện ra
các con chữ ấm no. hạnh phúc
trên trang chính của hầu hết báo chí cách mạng
sau bão

cắt. dán
cảnh những căn nhà bj tốc mái
cây cối gãy, ngã, trốc gốc
hiện ra
những món hàng cứu trợ
biết tìm tới
villa. biệt phủ
ẩn náu
sau bão

cắt. dán
những đôi mắt thất thần
nhìn vào khoảng không
im lìm
hiện ra chiếc lá rơi
còn rơi
sau bão

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.