Tình đến… tình đi

Posted: 16/01/2018 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong


Thiếu nữ I
Nghiêu Đề

Tình đến, tình đi như bóng mây.
Bẽ bàng vạt nắng rớt trên tay.
Ta nhìn đau đáu về phương ấy.
Mà nhớ, mà thương cánh hạc gầy.

Hãy giữ riêng ta một góc trời.
Một ngày tháng Chín đã xa xôi.
Một ngày da thịt ai còn nhớ
hoà quyện vào nhau mộng giữa đời.

Hãy trả lại ta lời thiết tha.
Giọng cười, ánh mắt của hôm qua
Hãy trả lại ta lời im lặng.
Bóng ngã vào nhau buổi chiều tà.

Ta hỏi sao em chẳng trả lời.
Hay là em mãi bận rong chơi.
Đồng tiền má lúm đâu hình bóng.
Hào phóng đem dâng hết tặng người

Chẳng nhẽ lâu nay ta đã nhầm
Tự mình ôm một mối tình câm.
Thấy nụ hồng xinh ta tưởng chín.
Để nỗi giờ đây khóc lặng thầm.

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.