Lóng nghe tiếng được tiếng không

Posted: 23/01/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

dang lóng nghe bề dâu bể
chốn tự quyền tôi. bình vỡ
chạy cơn nước đổ, khó bề
chẳng yên. dẫu đứng bên lề

bỏ xứ, trăng khuân nhạc dế
theo, tâm sự buồn ngất ngư
trăng, có về xưa, nhắn nhủ
giạt dâu bể, em còn như…?

tôi đi. quê hương nhấp nhử
mùi hương biết thuở nào quên
khi nào lòng quên chiếm cứ
cơn nước hụp hữ khó quên

biển động. tầm ngư cầm bến
hải âu cũng thấy đâm thuyền
cắn răng nằm bến đợi yên
biển bạc đau. thuyền mất biển

ngư dân châu đầu đợi chuyến
lạc giọng chim. hỡi uy quyền
trông mồng trốc mỏ cậy biển
tiếng mất tiếng còn chưa yên

lóng nghe tiếng quê tai biến
hỏi người về: yên đâu yên
dải đất đau lòng biết chuyện
buồn trung thành quản nói yên

chim xưa bay vòng ngã biển
đậu tránh nỗi buồn bất thiện
loanh quanh đảo mất chủ quyền
dân lành nào biết, tưởng yên

Viên Dung
11/09/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.