Lò Trọng

Posted: 26/01/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

lò đã nóng củi tươi cũng cháy (*)
nhiều quan chức giật mình sờ gáy

tham nhũng là đối tượng thật chăng
hay chỉ cuộc trả thù phe phái

đánh tham nhũng còn để mị dân
che chế độ độc tài thất bại

sao không đưa cơ chế vào lò
đốt một lần khỏi lo đốt mãi

Bắc Phong

(*) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Lò đã nóng, củi tươi cho vào cũng cháy.”

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.