Biển hỏi

Posted: 30/01/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

biển, nơi anh lén bỏ đi
nghe ra sắp thuộc tay người
biển, nơi súng nà rượt đuổi
vùi tiếng anh phản quốc

biển, khi tàu lạ hách hấn
ai ấp úng, ai làm thinh
ai trùng trình, ai hô phản quốc
công cốc móc nối mùa thu!

nguyên vị nước trở thù
trầm mưu ngộ độc
thuyền úp. ngư dân buông
dọc duyên hải cá phơi, buồn hết biết

từng cơn hận sóng hiếp
lật mông nghiệp biển
ai bênh, ai cứu sinh tồn
nhu nhược rung, nhịn khôn

thời ngã tối tận trôn
dãy đầy thiếu khôn, thảm thiết
biển đông chết tiệt. xuôi nam
chệch sóng. ngóng nhìn ghe cá vỡ, không đền

lênh đênh
thèm no ấm sao mà gian nan
trong giấc mơ bình an chẳng thấy mình
bơ vơ mà hỏi biển

sóng vỗ từng câu hỏi người
biển hỏi
gió lộng nỗi buồn
đau điếng. trả lời không suôn

Viên Dung
17/10/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.