Nói với mùa ho

Posted: 30/01/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

là nói vói cơn ho sù sụ
nỗi chi tàn nhẫn dữ vậy trời
hiền thê ta ho đã đời rồi
nay bắt ho thêm làm sao thấu

năm rồi ho đã đời ba bận
nay ho tứ bận tới ngật ngầy
nhứt quá tam mà xưa nay vậy
lý đâu phá lệ bắt luông tuồng

lệ trời phép đất chi cho uổng
bộ khiến ho là cứ ho tràn
ngó đất ngó trời mà phát ngán
ngó hiền thê ho muốn hò theo

vốn không nói vô lời trả treo
chỉ khứng nói ra lời công đạo
ai đời vừa mới ho bát nháo
lại tiếp cơn ho tới bát nhào

ta ngồi đây trời cao đất thấp
hiền thê ho phát loạn như vầy
đất rủ rê trời đi đâu vậy
để cho thời tiết lộng hành hung

hiền thê tạm ho ngồi ho đứng
ta ra hái lá thuốc vườn nhà
vô nấu nồi xông hơi giải hạn
ho hen cảm cúm ắt quy hàng…

Hiên Trăng 23/01/2018
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.