Tôi cắt dán mùa xuân. trong trí nhớ.

Posted: 15/02/2018 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
thì
về đi
quán đầu sông
ngồi nghe
mưa bụi tóc bồng
bữa qua
tiếng rao
cất
giữa ta bà
hồn hoang chung
chạ
la cà mộng đêm.

2.
thành phố
của
những tổ chim
bới
đời rơm rác
mỏi tìm
chân như
biến
hiện quái tượng
thiềm thừ
nhiễm sâu
thô lậu
thiên thư động trời.

3.
cởi mây
quyện
bóng ma trơi
lắng hồn thu thảo
ngẫm
lời mộ dung
hẹn
trăm bông nở
chung cùng
niệm
ngàn nụ bó
giữa dòng phù hư.

4.
có khi đuối
giữa
cuộc chờ
rậm rật tình
đợi
lâu lơ xuân thì
mút mùa
thêu
dệt cành si
ai ngờ
mình dắt mình về
đóa xưa.

5.
cành khô
nhựa
mỏi mòn
chờ…

Chu Thụy Nguyên
(Cuối năm Đinh Dậu)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.