Rồi đá cũng đau

Posted: 21/02/2018 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm
(để tưởng nhớ PPT)

sóng rì rầm
đêm ngỏ lời từ sâu thẳm
chập chờn bên bờ sinh tử
hơi thở trầm luân
mắt nhắm nghiền
giọt long lanh
lăn nhanh. chìm. lắng
đêm nay ngàn sao lạc lối
đi, về ─ không lời trăng trối
ngậm ngùi. khôn nguôi

bao nhiêu năm chịu đựng
rồi đá cũng đau
mắt nhắm nghiền
giọt long lanh
mong manh. vời vợi
trần ai vượt thoát
đêm sóng sánh
bàng bạc hoàng lan
ngọt hương trắc ẩn
(s)o clement, (s)o loving, (s)o sweet

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.