Chó sủa trăng âm lịch

Posted: 22/02/2018 in Babui, Biếm Họa

Babui

Dân Tàu giận dữ khi người mẫu Lưu Văn (Liu Wen) dùng từ Lunar New Year thay cho Chinese New Year.*


Biếm họa của Babui

(*) Liu Wen: China supermodel’s new year message sparks row (BBC)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.