Có lúc 50 năm

Posted: 22/02/2018 in Âm Nhạc, Dạ Lan, Nguyễn Thị Thanh Bình, Thơ, Vĩnh Điện

Vĩnh Điện


Tưởng niệm biến cố Tết Mậu Thân

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Dạ Lan
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.