Bài hết Tết

Posted: 28/02/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Tết đến rồi!. Quê xa vui Tết
đang trớn vui Xuân đã ngậm ngùi
còn mấy mồng thêm mà!. Chưa hết
sao giữa chừng bỏ mứa ngày vui?.

nghe nói còn mồng là còn Tết
quê nhà lấn lướt tới Giêng Hai
quê xa giờ Đông Đoài mất nết
chưa hết mồng đã vội qua Xuân

rứa là nửa chừng Xuân nghiệt ngã
rượu chưa hết hủ lại ngưng ngang
bánh Tét bánh Chưng đi mô cả
chưa lậm mùi răng vội tan hàng

son phấn em thoa còn chưa bợt
gió đường xa lộ đã hoen nhàu
ngày Tết còn đương thì giởn hớt
sao bỏ ngang vội vã đi cày

bỏ lại Hiên Trăng ngồi ốt dột
ta với ngày Xuân ngó ngẩn ngơ
dáng ngồi chấm mút tình đau xót
rứa là hết Tết rồi đó nờ

ai biểu bể dâu chằm thương hải
đến nổi chi mà lạc tới đây
đã thấu Đông Đoài đường xa ngái
mồng mào chưa thỏa mấy ngày Xuân

lại lên xe ngựa rượt đường xa
không khéo rầy rà thêm mất job
Tết quê xa đâu phải quê nhà
ở đó mà mồng mào tào lao

ừ thôi em cứ đi cày tiếp
vần xoay vay mượn cuộc mưu sinh
tôi đã oan gia xong oan nghiệt
giờ ngồi đong đếm lại đời mình

dưới mái Hiên Trăng còn hương Tết
thì thời hưởng Tết kẻo tàn mau
nghe nói còn mồng là chưa hết
là quê nhà nhắn phải tôi đâu

nơi đây tưởng vậy mà không vậy
đừng có mà hương Tết quê nhà
may mà trúng dịp… long weedkends
mới nối ngày Xuân vui làm vậy

nói gần nói xa ra nói thật
được gì hưởng nấy chỉ vậy thôi
Tết đến Tết đi đừng lạc mất
giữ đặng tình quê rứa đủ rồi….

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng mồng 4 Tết Mậu Tuất 2018
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.