Vinh danh

Posted: 01/03/2018 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

này độc lập, tự do, hạnh phúc
lũ sâu, mọt, chuột, bọ tráo trâng
nhân danh nhân dân
rút rỉa, gặm mòn thân xác mẹ

vong nô mới ─ bán rẻ đất đai, mồ mả ông cha
đàn áp, chà đạp, sỉ nhục dân ta
đục khoét, trộm cắp tương lai con cháu
hoành tráng vinh danh, củng cố hầu bao

ôi độc lập, tự do, hạnh phúc
bao tải, vải tơi, chiếu ôm, cơm nắm
ân sủng này mẹ gánh nặng quằn vai
ân sủng này mẹ gánh nặng cho ai?

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.