Trưng Nữ Vương | Bà Triệu

Posted: 12/03/2018 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong
Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ


Hai Bà Trưng
Tranh của Võ Đình

Trưng Nữ Vương

Đặt Nam Việt làm Giao Chỉ quận.
Bức hại lương dân… Giặc tham tàn.
Vơ vét cạn cùng người Nam hận.
Trời đất tiêu điều dậy oán than.

Lạc hồng Thi Sách dấy binh chống.
(mắc mưu Tô Định phải rơi đầu).
Hồn thiêng sông núi lời vang vọng.
Nợ nước thù chồng oán hận sâu.

Đất Mê Linh phất cờ nương tử.
Hồng nhan yểu điệu gan tướng quân
Chị em trút bỏ tình nhi nữ.
Nỗi trống, khua gươm tiếng lẫy lừng.

Tô Định chạy dài xuôi Nam hải.
Lĩnh Nam giải phóng sáu lăm thành.
Nam việt Trưng Nữ Vương đế hiệu.
Má hồng dưới trướng tướng tài danh.

Tiếng tăm lừng lẫy tận trung nguyên.
Hán vương lo lắng ngủ không yên.
Điều Phục Ba tướng quân Mã Viện
Xuôi nam chinh chiến mấy năm liền.

Bắc phương lương nhiều, quân tướng mạnh.
Quân Nam dũng mãnh dụng kỳ binh.
Về sau lực mỏng, thế đơn độc.
Hát Giang tuẩn tiết hiển thần linh.

Má hồng lịch sử lừng kim cổ.
Trưng Vương vang vọng mãi nghìn sau.
Chiến công lừng lẫy thần kinh sợ.
Ngàn năm con cháu ngẩng cao đầu.

 

Bà Triệu

Ta những muốn cưỡi con cá Kình.
Đạp luồng sóng dữ của biển Đông.
Với tay hái sao Khuê, sao Đẩu.
Vứt chuyện thêu thùa luyện kiếm cung.

Bành voi phấp phới cờ nương tử.
Sục sôi dòng máu Trưng Nữ Vương.
Kế tục hùng tâm Triệu Quốc Đạt.
Nhụy Kiều tướng quân tiếng lẫy lừng

Thường mặc áo vàng khi xung trận.
Vú dài ba thước quỷ thần kinh.
Giặc Ngô thấy bà run lập cập.
Mất mật, thất thần… Triệu Thị Trinh!

Tướng Ngô… Lục Dận vàng như nghệ.
Nhiều phen thảm bại dưới Vua Bà.
Cửu Chân mồ chôn quân xâm lược.
Giao Châu nỗi ám ảnh Vua Ngô.

Dài lâu lực mỏng bị bao vây.
Bồ Điền đơn độc trắng hai tay.
Núi Tùng đất mẹ vùi thân xác.
Ngạo nghễ hồn bay giữa đất trời.

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.