Khóc ông Ngô Đình Diệm | Xin chia buồn

Posted: 14/03/2018 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù sa


Tổng thống Ngô Đình Diệm (1901-1963)

Khóc ông Ngô Đình Diệm

Tôi biết miền Nam vẫn còn nhớ ông
giặc phương Bắc gọi ông là “ngụy”
thế hệ trước 1975 có ai biết chỉ giùm tôi
thể chế VNCH “ngụy” chỗ nào?
ông Ngô Đình Diệm được dân bầu làm tổng thống có chính danh?

Tôi – người công dân vô danh rất yêu Việt Nam
và rất ghét ngoại bang thò bàn tay vào đất nước
họ – dù đến từ đâu, trên danh nghĩa gì thì cũng
tất phải khum đầu, tất phải khom lưng!

Tổ quốc Việt Nam từng đối đầu nhiều thế lực
kẻ thù nào cũng gieo rắc nỗi đau
triều đại nào cũng đong đầy máu và nước mắt
sinh linh Việt Nam điêu đứng đã nhiều rồi

Tôi- người công dân Việt Nam đầu đội trời chân đạp đất
xin mở miệng nói lời yêu ông
ngồi trên ghế không cần dựa lưng quân đội Mỹ
không để đồng tiền thị uy
và bắt đồng tiền phải lạy

Tổ quốc vinh danh đất nước tự cường
Các triều đại kế nhiệm về sau
bị hai kẻ thù thâm độc giật dây, sụp bẫy
lún sâu vào trận đồ nội chiến đẫm máu
dẫn tới ly tan, mất nước

Bài học tự cường, tự quyết từ ông
thấm đẫm nỗi niềm, khát vọng nhân loại
tôi quý ông vì ông là người Việt Nam rất lạ
khi chết chỉ còn một bao thuốc lá
và một tấm lòng vì nước, vì dân

Sống một đời chưa biết lạy ai
ngoài lạy ông bà cha mẹ
tôi xin lạy ông một lạy ở kiếp nầy
và lạy bốn lạy ở kiếp sau./.

Sài Gòn 30.11.2017

 

Xin chia buồn

Một nhà thơ vừa qua đời
một nhà quan vừa vào tù
họ để lại nơi trần thế này
niềm tiếc thương
hoặc niềm di hận

Đời người ngắn ngủi
nay còn mai mất
không ai chết mang theo gì

Mới hôm qua tôi thấy nhà thơ Lâm Tẻn Cuội
cười thật tươi bên những người phụ nữ trên FB
cứ nghĩ chẳng ai hạnh phúc bằng anh
mới hôm qua tôi thấy nhà quan còn đứng trên thiên hạ
cứ nghĩ quyền lực độc tôn dễ gì rớt ghế

Tôi không biết mình thuộc về loại nào
nhưng tự biết không đủ tài năng làm điều vĩ đại
cốt sống ít bê bối trong một xã hội nhiều rủi ro
giống nhà thơ Lâm Tẻn Cuội
và học bài học nhân cách
thương ghét rạch ròi giống cụ Phùng Quán

có đủ bản lĩnh
nên chọn cách yêu nước và vào tù của Mẹ Nấm
để đất nước ngẩng nhìn
và chết còn có người tiếc thương
đái lên nấm mộ
cùng kiểu Kim Cương đái lên mộ cụ Bùi Giáng
thấm đẫm ân tình ơn mưa móc linh thiêng

Kiếp sống kiếp mất
không ai biết ngày mai ai còn ai mất
đất nước và con cháu Rồng Tiên sẽ đi về đâu
xin lạy hai lạy vĩnh biệt nhà thơ Lâm Tẻn Cuội
và lạy chín lạy cho nhà quan đừng ai vào tù./.

Sài Gòn, ngày nhà thơ Lâm Tẻn Cuội mất, 12.12.2017

Nguyễn Tam Phù Sa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.