Ngó chằm hăm bằng hữu | Giận chút rồi qua…

Posted: 16/03/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Ngó chằm hăm bằng hữu

ta ngồi đây ngó chằm hăm bằng hữu
ngó riết hồi loạn lạc đời vuột mất
thêm hai mắt vị. chi. là. bốn. mắt
râu tóc pha sương vướng vướng. buồn

bằng hữu ơi xin hải hà vô lượng
ngó lại hồi xưa đau đáu buổi tan hàng
thằng bấu kẽm gai thằng dặm quan san
bằng hữu Đông Đoài từ khởi cuộc trời ơi

trườn (như lươn) quá cảnh vượt dòng trôi
nay còn may ăn vạ chốn xa nhà
là góc Hiên Trăng ở tận quê xa
ngó cách mấy cũng dưng đời xa lạ

đôi lúc đôi nơi thèm hồi nhớ quá
vói lại quê ân nghĩa trộn ân tình
thuở tang bồng hồ thỉ rộng rinh
nay ngồi lượm mấy tiền xu hoài cổ

e có thằng ra đi chưa kịp nhớ
cũng có thằng kịp nhớ trước khi đi
chờ tới khi nuối nhớ cuộc chia ly
e trễ hẹn tìm. ngó hồi đông đủ

như chiều nay tình bạn ngồi dáng cũ
buồn đọng trên đầu khiến tóc cũng như mây
mây trắng bay về phương nào đó vậy
mấy mươi năm bạc tóc buổi chia tay

giờ còn ngồi ngó dáng mây bay
nhớ tới tụi bây mới ngẫu hứng sinh tình
có thằng mô còn sống chờ suy thịnh
nhớ đọc cho thằng nẳm xuống nghe

tình bằng hữu đắp mô đành mắc nghẹn
níu dòng trôi đau nhói buổi tan hàng
thằng ở lại nhai cảnh đời chai sạn
thằng ra đi nuốt nuốt nghẹn Tháng Tư đen

rứa đó bây ơi lòng nhau không xuể
mới viết từng câu chắp nối bài Thơ
nếu tình cờ đọc lúc còn đang thở
thì cứ nhớ nhau như hồi còn bên nhau….

 

Giận chút rồi qua…

mụ nội chiều ni sao chia nắng
nắng bên tê nỏ nắng bên ni
rứa là phụ rẩy rồi đó hỉ
nắng đầu Đông lơ đẹp cuối Đông

ta ở bên ni buồn tồng bộng
kê ngang xếp ngửa cũng chưa dày
giận quá mới nói lời ra vậy
xin lổi trời ơi nắng ngược đời….

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 06/03/2018
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.