Quán bên đường

Posted: 20/03/2018 in Âm Nhạc, Phạm Duy, Thái Thanh, Thơ, Trang Thế Hy

Phạm Duy


Prostitute at a bar
Pablo Picasso

Thơ: Trang Thế Hy (1959); Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn nhạc và âm bản mp3: Hợp Âm Việt

Đã đóng bình luận.