Collage Khuất Đẩu. Người tử tù

Posted: 22/03/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Khuất Đẩu
dinhcuong

bình minh xanh rớt nền trời
thâm u vẻ núi lấp vời cỏ cây
khu kheo ngược dốc. bén. đầy
mẹ đất cắt rốn sao dày thinh không
rủ yêu. kén sắc vàotròng
động tình bải hoải ầm long kẻ tù
dốc đá ngồi chồm hổm
như
giếng sâu lòng mỏi yếu
đờmắt câm 
ngục cái không ai thèm đâm
xuyên thủng áo tượng vũng bầm thực hư
trống hoác miền. cõi
tội đồ
như tự mình đập vỡ ramặt người
cũng vừa sai dịch tanh hôi
mặt trời phun lửa cháy ngôi lạ lùng
như thổi tắt. một cực cùng
không một ai khác cùng chung nhục hình
chỉ riêng cảm thức yên bình
là khi ngủ với cùng đinh
cuộc về

Hoàng Xuân Sơn
mười tám tháng ba/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.