“Tùng địa dũng xuất”

Posted: 22/03/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Tùng địa tùng tâm tùng vạn pháp
Bốn mùa tám tiết đóa hoa thiên
Chơn vọng điềm nhiên con mắt biếc
Trăng đã tròn chưa trăng thảo nguyên.

Tùng tâm địa khởi dòng sông lớn
Sáo diều vỗ cánh với mênh mông
Vuốt mặt xanh lên bờ bỉ ngạn
Hạt thóc đong đưa giọt lệ hồng.

Tiếng trống cổ lai tùng địa xuất
Hằng sa bồ tát hiện toàn thân
Tặng người tấm áo thiên chân phật
Thức dậy mà xem đất trổ bông.

Bồ tát qua sông về với biển
Lau sậy trôi theo đám mây hồng
Cảnh tâm, tâm cảnh hề! chu biến
Bạt ngàn gió lộng khúc bi tâm.

(*) “Tùng Địa Dũng Xuất”: tên một phẩm trong kinh Pháp Hoa

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.