Nghĩ vẩn vơ ngày cuối năm | Vẽ chuyện bên trời

Posted: 22/03/2018 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Nghĩ vẩn vơ ngày cuối năm

Như chó sủa ma
thơ chỉ dám viết vẩn vơ
Như Chí Phèo
chửi cả cái làng Vũ Đại
Thấy gã bán tơ
lấp ló trên face
Nên sĩ khí co vòi
thờ chữ sợ…

 

Vẽ chuyện bên trời

Giấy thơm
vẽ chuyện bên trời
Trái tim
khô máu hết rồi, thơ ơi
Thế nhân bèo dạt
hoa trôi
Như mây
lãng đãng
bên trời thu phai
Trăng ơi trăng sáng vì ai *
Soi chi non nước
tháng ngày buồn tênh …

Nguyễn Văn Gia

(*) Trà giang nguyệt
kim dạ vị thùy thanh ?
(Cao Bá Quát)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.