Tiếng mõ buổi chiều ở nghĩa trang tử sĩ

Posted: 27/03/2018 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

Lạc giữa địa cầu ngạ quỷ
Mộ phần tử sĩ. Về đi!
Lạ lùng vàng bay biên giới
Hiện hình lửa tử sinh chi?

Gỡ ra từng mặt nạ lạ
Thiên thu nợ nước thù nhà
Gió cuốn thời gian mộ chí
Về đi! Trải kín hư vô…

Cứ vớt ráng chiều rụng xuống
Cho hồn chảy máu quanh đây
Thang dây kéo lê đất đá
Chột lòng, mõ động ngang mày

Cốc, cốc… Mộ mây tử khí
Biên cương, lăng miếu mơ màng
Cốc, cốc… Thơ mài dưới nguyệt
Gieo từng hạt sử quê hương

Sử thi, đốt soi phong vũ
Cờ tàn xóa sạch hôm qua
Chắc hồn anh thư cháy dở
Chập chùng mấy giọt huyết ma

Đất quê còn không sinh lộ?
Âm thầm vận nước ngửa nghiêng
Kẻ sĩ lẽ nào hóa đá
Ngàn năm vùi nát tổ tiên!

Thảm thương giữa dòng sử ký
Nghẹn ngào tiếng quốc lạc loài
Bài thơ cạnh bình rượu độc
Hồn thiêng chọn một trong hai …

Trăm năm bào mòn bia đá
Lòng quê cũng một hạt sương
Đi giữa trùng vây thế sự
Treo thơ, khỏi thẹn núi sông!

Ngô Nguyên Nghiễm
Tháng giêng, Mậu Tuất.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.