Khúc xa người

Posted: 27/03/2018 in Âm Nhạc, Hồng Gấm, Trường Sa

Trường Sa

Nhạc và lời: Trường Sa; Hòa âm: Quang Ngọc; Tiếng hát: Hồng Gấm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.