Archive for the ‘Hồng Gấm’ Category

Trường Sa

Nhạc và lời: Trường Sa; Hòa âm: Quang Ngọc; Tiếng hát: Hồng Gấm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.