Năm bài lục bát bốn câu

Posted: 04/04/2018 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù sa

1.
Đủ buồn dán khắp non sông
Dán ra tới tận phương Đông phương Đoài
Chổng mông kêu lạy trong ngoài
Đừng cam tâm sống làm loài chó hoang.

2.
Thét gào lạy tạ Gạc Ma
Ải bắc sửng sốt, Hoàng Sa giật mình
Thánh thần rộng miệng là thinh
Thương dân bé miệng cố tình kêu to.

3.
Văn hóa rơi ngược trúng nhau
Hoa tre cũng cướp, trầu cau cũng giành
Lễ hội Thánh Gióng quê anh
Thẹn thùng tài lộc bó thành một đôi.

4.
Cậy tết sắm rượu đãi mình
Thấy trong đáy cốc bóng hình người dưng
Thấy đời vô thủy vô chung
Sẵn say đang uống nửa chừng phun ra.

5.
Trạng chết chúa cũng băng hà
Tích xưa ai nhắc mà ta thấm buồn
Lẫy lừng xuống chó lên vương
Oán ân nhân quả có nhường ai đâu./.

Nguyễn Tam Phù sa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.