Tháng tư nhớ bạn | Độc ẩm tháng tư

Posted: 09/04/2018 in Nguyên Lạc, Thơ

Nguyên Lạc

Tháng tư nhớ bạn

Những người chinh chiến xưa đâu bây giờ?” (thơ Dư Mỹ)

Nhớ người cùng chiến hào xưa
Như con gió thoảng. biệt mờ trời không!
Còn ai?
chỉ có xót lòng!
Còn ta!
đối bóng trời hồng rụng rơi!

Thôi người ơi. thôi tôi ơi!
Khung trời miên viễn hẳn người có vui?
Này đây!
một chút ngậm ngùi
Và đây!
một chén ly bôi ta mời

Hình như. có tiếng lá rơi!
Một cơn bão loạn thổi đời ai bay?!

 

Độc ẩm tháng tư

Độc ẩm

Bên song. ngấn lệ ngùi trông
Nhớ thiên cổ hận. mù không bóng hình!
Sống. không cạn chén trọn tình
Chết. ai tri kỷ rượu nghiêng rưới mồ? *

(*) Ý thơ Đối Tửu – Nguyễn Du

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi

Chiều nghiêng chén 1
(Nhớ bạn: Tr/uý Phan Đình Huệ)

Chiều ngất lạnh thấu hồn luân lạc
Nâng chén sầu ta lại mời ta!

Gió
như oán!
động bao nỗi nhớ!
Tháng tư nào khóc hận can qua!

Ước có bạn. cùng nhau đối ẩm
Rượu ly tràn. đủ ấm đời nhau!

Bốn mươi năm. mây tan mất dấu!
Nghiêng chén này. hận cuộc bể dâu!

Rượu này nghiêng.
đổ
khóc nhau !
Chén nầy đập vỡ
Kiếp nào say chung?!

Chiều nghiêng chén 2

Rượu nay. tôi lại mời tôi
Chiều hôm nắng quái
đổ dài bóng say !

Chén nghiêng. rượu đổ chiều này
Khóc người tri kỷ
trời bày cuộc đau !

Lệ rơi. cùng rượu trộn màu
thấm lòng đất lạnh
Sầu sao vẫn còn?!

Nguyên Lạc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.