Trùng dương vẫy gọi | Hạ xưa

Posted: 11/04/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Trùng dương vẫy gọi

Cát bỏng dưới chân, nắng dội đầu
Đoàn người lầm lũi dắt dìu nhau
Nhấp nhô biển cả rưng rưng sóng
Chìm đắm quê hương nhuộm đỏ màu
Ngoảnh lại nghìn trùng nhòa mắt lệ
Trông vời cố quốc khuất ngàn dâu
Con thuyền lữ thứ trôi xa mãi
Đất khách từ nay dạ úa nhàu

(Côn Sơn, 30/4/1975)

 

Hạ xưa

Đã úa nhàu trang cổ tích nào
Từ mùa hạ đó gió lao xao
Bầy ve thảng thốt ca từ biệt
Chùm phượng lung linh gọi vẫy chào
Chấp chới nắng vàng chao lũng thấp
Lững lờ mây trắng lượn trời cao
Mặt hồ câm lặng như tiền kiếp
Duyên thắm về đâu phận má đào?

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.