Tháng tư

Posted: 12/04/2018 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

khi dối trá đăng đàn
nhúm lý luận phải trái trở thành lý lợn
tựa thành cửa sổ
ngẩn ngơ nhìn những sợi tơ trời vướng víu lan xa
giả dụ Thượng Đế đừng đẻ ra Tháng Tư Tháng Ba
để đôi tay đủ đầy tròn 10 dể đếm
thì Em đâu có sầu có muộn
thỉnh thoảng lại làm thành viên trong Dưỡng Trí Viện Biên Hòa…

Lê Phước Dạ Đăng
09.4.2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.