Lu Lu | Thương tiếc

Posted: 12/04/2018 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong


Man and his best friend
Mike Savad

Lu Lu

Sinh tử một vòng khép lại thôi.
Lu Lu yêu dấu đã xa rồi.
Mây trắng giăng giăng miền miên viễn.
Thiên thu biền biệt mắt lệ người.

Mười năm gắn bó tình thủ túc.
Khuyển, mã chi tình bao nhớ nhung.
Gió thổi thềm hoang đời chín rục.
Rơi vào lòng đất mẹ bao dung.

Mười năm máu thịt mười năm chẳng.
Ta viết bài thơ tiễn biệt mày.
Vẫn biết trần gian là cõi tạm.
Sao lòng thương nhớ mãi không thôi.

 

Thương tiếc

Con đã đi rồi như giấc mơ
Tiễn con ta khóc vội vần thơ.
Trong đêm đen kịt bạc đầu sóng.
Xác con yêu sóng nước vật vờ.

Ta gọi tên con trong lặng im.
Ka… Ka… ơi! Vang vọng trong tim.
Vời vợi trời cao con có thấy.
Thân gầy lặng lẽ khóc trong đêm.

Mười năm hạnh phúc ở bên nhau.
Khuyễn mã chi tình thương xiết bao.
Mười năm vùn vụt như gió thoảng.
Vào cuộc tử sinh lẽ nhiệm màu.

Con hóa duyên rồi con chẳng ở.
Kiếp sau con hẳn được làm người.
Một vùng trời sao đêm lấp lánh.
Bỗng sáng bừng lên một góc trời.

Xác thân tứ đại phơi triền sóng.
Hồn bay theo gió núi, mây ngàn.
Trong vòng tay mẹ biển ôm ấp.
Cát bụi là con lặng lẽ tan.

(Ka là Suka tên của chú chó cưng)

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.