Cảm xúc bất chợt

Posted: 16/04/2018 in Thiếu Khanh, Thơ

Thiếu Khanh
(Nhân đọc bài thơ “Chiều Ly Hương Nhớ Núi và Tiếng Lục Lạc” của Ngô Nguyên Nghiễm)

Ngóng mãi quê nhà xa ngút ngút
Chiều sương bóng núi ngã bên kia
Haha! Tráng khí trao cho gió
Nhạc ngựa reo hoài giữa giấc khuya!

Bằng hữu bao nhiêu thằng tuổi ngựa
Bờm rung vó sãi mải bên trời
Tóc xanh môi thắm không còn nữa
Mà vẫn miệt mài với cuộc chơi

Đất nước giá chừng còn chỗ đậu
Thì đâu phải nhắc mãi quê hương
Ly hương ngay giữa lòng quê quán
Khuôn mặt nào cười cũng thấy thương

Haha! Thôi nhắc làm chi nữa
Kiếm gỗ khăn bông giả áo bào
Quất ngựa tàu cau hò khản tiếng
Giật mình tỉnh thức ngỡ chiêm bao

Vốn biết đời không còn tráng sĩ
Sao nghe ngựa hí mãi trong lòng
Câu thơ không giúp người cô thế
Chỉ dỗ gạt người mộng viễn vông

Ta về lần đó nghiêng đầu bạc
Mồ mã cha ông đã đổi dời
Giếng xưa đã lấp dòng long mạch
Ngoảnh đầu bóng núi cũng xa xôi

Giá như lên được trên đầu núi
Thì ngó phương nào chẳng thấy quê
Hỡi ơi khuất bóng nàng Tô Thị
Ai đứng đầu non đón kẻ về?

Thiếu Khanh
Sg. 10.4.2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.