Văn chương | Đúng boong

Posted: 16/04/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện
Về Tú Xương

Văn Chương

một chuyện văn chương thôi cũng nhảm
100 năm thân thế có ra gì?

[thơ Tú Xương]

phán vậy nhưng ông cứ làm thơ?
vẫn hay cho tới tận bi giờ?
vết cũ nhiều tay đi lộn ngược?
dù là cay đắng chát cùng chua?
câu chuyện văn chương nghe nhảm nhí
nho gia lẩm bẩm học i tờ
bút lông thờì thượng qua bút sắt?
thân thế đáng gì? một tiếng loa

đất nước đã trong tay đại Pháp
tốt đen tốt đỏ phận quân cờ?
kinh dịch kinh thi đều xếp xó
kinh luân ôm mỏi lúc sa cơ
cụ tú thi hoài mà vẫn hỏng
toàn xương chả thịt ngó ơ hờ?
tài hoa thu lại còn một mớ
học hoài thi phận não nùng chưa?

 

Đúng boong

một trà một thơ
một rượu một liền bà
bốn thứ tả pín lù nó quấy ta?
chừa được thứ nào? hay thứ ấy
có chăng? chừa thơ với liền bà?
đúng là vĩ nhân kiệt xuất
của thế kỷ thứ 19
sinh đúng boong thế kỷ
không sớm và không trễ một giây
thoạt sinh ra đã vỗ hai tay?
điều rất buồn là thọ quá ngắn
mới 37 tuổi đã đi đoong
cô đầu cô đít chờ thi sĩ chơi chùa
cao lâu nhà hàng quán xá
chờ thi sĩ ăn quịt
mới cười ha hả đâu đó
quay lại
thiên tài đã thăng mất?

đất đai thì Pháp chiếm mất
sĩ phu toàn quốc toàn Tú Xương
thêm bọn Ba Giai Tú Xuất
đứng chật đường
anh hùng còn lại
cát cứ một rừng hoang
đánh chác chừng chùng dăm ba tháng
nửa năm vài năm?
kẻ bị bắt kẻ hy sinh kẻ tổ quốc đền ơn?
tất cả theo nhau qui về một mối
Bắc Trung Nam đầy những anh hùng
thời thế khó khăn không chuyển nổi
đa tạ cố nhân một tấm lòng?

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.