Hai đoạn thơ tháng tư

Posted: 18/04/2018 in Nguyên Nghĩa, Thơ

Nguyên Nghĩa

Cầu an

bạn tôi con ông cháu cha
cũng đau mất nước tan nhà như tôi
sao không? giặc cướp nước rồi
không nhà hỏi chỗ đâu ngồi cầu an.

Tốt qua sông

tôi cũng con cha cháu ông
mà đi trận mạc lâu không phép về
đụng thằng rất trẻ chính quy
thì ra tốt thí sá gì tử Nam. (*)

Nguyên Nghĩa

(*) tốt: quân cờ thấp nhất trong cờ tướng hoặc bài tam cúc.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.